സന്തോഷ്‌ കെ

Santhosh K
സന്തോഷ്‌ കടുവ
സന്തോഷ്‌ കടുവ
Santhosh Kaduva

മലയാളം ടെലിവിഷൻ സീരിയലിൽ നിന്നും ചലച്ചിത്രലോകത്തെത്തിയ നടനാണ് സന്തോഷ്‌ കെ.