കഥ തുടരുന്നു

Released
Kadha Thudarunnu
കഥാസന്ദർഭം: 

അന്യമതസ്ഥനെ പ്രണയിച്ച് വിവാഹം ചെയ്തതിനാൽ സ്വന്തം വീട്ടുകാരാൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട വിദ്യാലക്ഷ്മിക്ക് ഭർത്താവിന്റെ മരണത്തോടു കൂടി ശിഷ്ട ജീവിതം ഒരു ചോദ്യ ചിഹ്നമാകുന്നു. തന്റെ മകളെയും ചേർത്തു പിടിച്ച് അവൾ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ അഭയം തേടുന്നു.

റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 7 May, 2010