ഹലോ മൈ ഡിയർ റോംങ്ങ് നമ്പർ

Released
Hello My Dear Wrog Number
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
ചൊവ്വ, 4 November, 1986