ഡയമണ്ട് നെക്‌ലേയ്സ്

Released
Diamond Necklace
കഥാസന്ദർഭം: 

ദുബായിൽ അടിപൊളി ജീവിതം നയിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക അച്ചടക്കമില്ലാത്ത ഒരു യുവ ഡോക്ടറുടെ സാമ്പത്തിക/ജീവിത പ്രതിസന്ധിയും അയാളുടേ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന മൂന്ന് വ്യത്യസ്ഥ സ്ത്രീകളുടേയും ബന്ധങ്ങളുടെ കഥയാണ് ഈ സിനിമയുടേ മുഖ്യപ്രമേയം

സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 4 May, 2012
ചിത്രീകരണം നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ: 
ദുബായ്, തൃശൂർ, പാലക്കാട്, പൊള്ളാച്ചി