നിവാസ് രഘുനാഥൻ

Nivas Raghunathan
Srinivasan Raghunathan (Nivas) Diamond Necklace
ശ്രീനിവാസ് രഘുനാഥൻ
നിവാസ്
ആലപിച്ച ഗാനങ്ങൾ: 8

എയർട്ടെൽ സൂപ്പർ സിംഗർ - സീസൺ 3 (വിജയ് ടി വി) ആദ്യത്തെ അഞ്ച് മത്സരാർഥികളിൽ ഒരാൾ. . തെലുങ്കാണു മാതൃഭാഷ. ഡയംണ്ട് നെക്ലേസിലെ വിദ്യാസാഗർ ഈണം നൽകിയ "നിലാമലരെ നിലാമലരെ.." ആണു പിന്നണിഗാനരംഗത്തെ ആദ്യത്തെ ചുവടുവയ്പ്പ്.

Srinivas Ragunathan

Nivas Raghunathan