3 ഡോട്ട്സ്

Released
3 Dots
കഥാസന്ദർഭം: 

ഭൂതകാലം വേട്ടയാടുന്ന മൂന്നുപേരുടെ വർത്തമാന ജീവിതം. ജയിൽ മോചനത്തിനുശേഷം നല്ല ജീവിതം ആഗ്രഹിച്ച മൂന്നുപേരേയും അവരറിയാതെ വീണ്ടും തെറ്റിലേക്ക് വലിച്ചിടുന്നവരുടേയും അതിൽ നിന്നു സാഹസികമായി രക്ഷപ്പെടുന്നതിന്റേയും കഥ കോമഡി എന്റർടെയ്നറായി പറയുന്നു.

തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 22 March, 2013

dozcIMHoAc8