ചെങ്കോൽ

Released
Chenkol
കഥാസന്ദർഭം: 

നാടുവിറപ്പിച്ച ഗുണ്ടയെ കൊന്ന കേസിൽ ജയിൽ ശിക്ഷ കഴിഞ്ഞു തിരിച്ചെത്തുന്ന യുവാവിന്  നേരിടേണ്ടി വരുന്നത് പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ കാത്തിരിക്കുന്നവരെ മാത്രമല്ല, താൻ കാരണം തകർന്നു പോയ ജീവിതങ്ങളെക്കൂടിയാണ്.

സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
Tags: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 10 December, 1993