മീഡിയ ആർട്ടിസ്റ്റ് ചെന്നൈ

Media Artist Chennai

Studio

സിനിമ സംവിധാനം വര്‍ഷം
വാനപ്രസ്ഥം ഷാജി എൻ കരുൺ 1999

Cassettes CDs

തലക്കെട്ട് സംവിധാനം വര്‍ഷം
ഫ്രീഡം തമ്പി കണ്ണന്താനം 2004

Re-recoding

റീ-റെക്കോഡിങ്

Sound Effects

സൗണ്ട് എഫക്റ്റ്സ്

തലക്കെട്ട് സംവിധാനം വര്‍ഷം
സാമ്രാജ്യം ജോമോൻ 1990