സസ്നേഹം

Released
Sashneham
കഥാസന്ദർഭം: 

രണ്ടു വ്യത്യസ്ത മതത്തിൽ പെട്ട അഭ്യസ്തവിദ്യരായ ദമ്പതികൾ വിവാഹം കഴിച്ച് ബന്ധുക്കളിൽ നിന്നകന്ന് സന്തോഷകരമായ ജീവിതം നയിക്കുന്നു. അവരുടെ ബന്ധുക്കൾ പെട്ടെന്ന് അവരുടെ ജീവിതത്തിലേയ്ക്ക് കടന്നു വന്ന് വിള്ളലുകൾ തീർക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നും അവർ എങ്ങനെ ഉയിർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്നു എന്നതാണ് സസ്നേഹം.

സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: