കളിക്കളം

Released
Kalikkalam (Malayalam Movie)
കഥാസന്ദർഭം: 

പ്രമുഖരുടെ കണക്കിൽപെടാത്ത  സമ്പാദ്യങ്ങൾ കൊള്ളയടിച്ച്, ആ പണം കൊണ്ട് പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കുന്ന നല്ലവനായ കള്ളൻ പുതിയതായി ചാർജെടുത്ത സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ ശേഖരന് തലവേദനയാവുന്നു. കള്ളനെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളെല്ലാം പരാജയപ്പെടുന്നതിനിടയിൽ ഇൻസ്പെക്ടറുടെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതം കുരുക്കുകളിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു.

തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 19 July, 1990

kalikkalam m3db poster