ഡോക്ടർ പശുപതി

Released
Dr. Pasupathi (Malayalam Movie)
കഥാസന്ദർഭം: 

പോക്കണംകോട് എന്ന കുഗ്രാമത്തെ ഒന്നടങ്കം പറ്റിച്ച വ്യാജ മൃഗഡോക്ടറുടെ രസകരമായ കഥ.

സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 4 May, 1990