കറുത്ത പക്ഷികൾ

Released
Karutha Pakshikal
കഥാസന്ദർഭം: 

തന്റെ മക്കളുമായി കേരളത്തിലേക്കെത്തിയ മുരുകൻ വസ്ത്രങ്ങൾക്ക് ഇസ്തിരിയിട്ടുകൊണ്ട് ഉപജീവനം നടത്തുന്നു. എന്നാൽ മകൾക്ക് കാഴ്ചശക്തി ലഭിക്കാനുള്ള ശസ്ത്രക്രിയ നടത്താൻ അയാൾക്ക് കഴിയുന്നില്ല.

കഥ: 
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 17 November, 2006

karutha pakshikal poster