കടിഞ്ഞൂൽ കല്യാണം

Released
Kadinjool Kalyanam
കഥാസന്ദർഭം: 

അൽപ്പം തന്റേടക്കാരിയായ ഹൃദയകുമാരിയുടെയും സുധാകരന്റെയും വിവാഹവും അതിലെ പൊരുത്തക്കേടുകളും വളരെ രസകരമായി ചിത്രീകരിച്ച ഒരു കുടുംബ ചിത്രമാണ് കടിഞ്ഞൂൽ കല്യാണം.

സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 27 September, 1991