ഷൈലോക്ക്

Shylock
Tagline: 
The Money lender
സംവിധാനം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 23 January, 2020

അജയ് വാസുദേവ് - മമ്മൂട്ടി കൂട്ടുകെട്ടിലെ മൂന്നാമത്തെ ചിത്രം.

Shylock Official Teaser | Mammootty | Ajai Vasudev | Gopi Sundar | Goodwill Entertainments

Shylock Official Teaser 2 | Mammootty | Ajai Vasudev | Gopi Sundar | Goodwill Entertainments

Shylock Movie Title | Mammootty | Ajai Vasudev | Joby George