പോപ്പിൻസ്

കഥാസന്ദർഭം: 

നിറഭേദങ്ങളുമുള്ള പോപ്പിൻസ് മിഠായിപോലെ പല കഥകളെ കൂട്ടിയിണക്കിയിരിക്കുന്ന സിനിമ. സംവിധായകനാകാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ സ്വപ്നങ്ങളായും ഓർമ്മകളായും ഭാവനകളായും പല കഥകൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
നാടോടിക്കഥകൾ ചേർത്തുവെച്ച് നാടക രചയിതാവ് ജയപ്രകാശ് കുളൂർ രചിച്ച നാടോടി നാടകങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഈ സിനിമ രൂപപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
104മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 30 November, 2012
ചിത്രീകരണം നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ: 
ബംഗളൂരു, കുടക്, തിരുവനന്തപുരം

zjNWwDBTo8s