ജയപ്രകാശ് കുളൂർ

Name in English: 
Jayaprakash Kuloor
Jayaprakash Kuloor
Alias: 
കുളൂർ മാഷ്‌

തിരക്കഥാകൃത്ത്. പ്രസിദ്ധ നാടക രചയിതാവും നാടക സംവിധായകനുമാണ്. വി കെ പ്രകാശിന്റെ ‘പോപ്പിൻസ്” എന്ന സിനിമയുടെ തിരക്കഥ ഇദ്ദേഹമാണ് എഴുതിയത്