ജയപ്രകാശ് കുളൂർ

Jayaprakash Kuloor
Jayaprakash Kuloor
കുളൂർ മാഷ്‌
കഥ: 2
സംഭാഷണം: 2
തിരക്കഥ: 2

തിരക്കഥാകൃത്ത്. പ്രസിദ്ധ നാടക രചയിതാവും നാടക സംവിധായകനുമാണ്. വി കെ പ്രകാശിന്റെ ‘പോപ്പിൻസ്” എന്ന സിനിമയുടെ തിരക്കഥ ഇദ്ദേഹമാണ് എഴുതിയത്