ലോക്പാൽ

Released
Lokpal
കഥാസന്ദർഭം: 

സമൂഹത്തിലെ അഴിമതികൾക്കെതിരെ നന്ദഗോപാൽ നടത്തുന്ന ഒറ്റയാൾ പോരാട്ടം. പൊതുജനങ്ങളുടെ പരാതി സ്വീകരിക്കാനും പരിഹാരം കാണാനും “ലോക് പാൽ”  എന്ന പേരും വെബ് സൈറ്റും ഉപയോഗിക്കുന്നു.

തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 31 January, 2013
ചിത്രീകരണം നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ: 
എറണാകുളം, വരാപ്പുഴ, ഇരിങ്ങാലക്കുട ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജ്

MSqWIuxy9wc