കുറുപ്പ്

Released
Kurupp
Tagline: 
ഒരു രാത്രി തിരുത്തിയ ആയുസ്സിന്റെ ചരിത്രം
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
155മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 12 November, 2021

Kurup Malayalam Teaser | Dulquer Salmaan | Srinath Rajendran | Wayfarer Films | MStar Entertainments

Kurup Movie Sneak Peek | Dulquer Salmaan | Srinath Rajendran | Wayfarer Films | MStar Entertainments