വിനി വിശ്വലാൽ

Vini Vishwalal
കഥ: 2
സംഭാഷണം: 2
തിരക്കഥ: 3

സെക്കന്റ്ഷോ എന്ന മലയാളസിനിമയിലൂടെ കഥാകൃത്തായി അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചു.

Vini Viswa Lal