അൽ മല്ലു

Released
Al Mallu
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 17 January, 2020

ഗൾഫ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ ബോബൻ സാമുവൽ ഒരുക്കുന്ന ചിത്രം.

Al Mallu Official Trailer | Boban Samuel | Namitha Pramod | Miya George | Ranjin Raj | Abaam N'Joy