ഷീലു എബ്രഹാം

Sheelu Abraham

ഷീ ടാക്സി എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ ചലച്ചിത്രലോകത്തേയ്ക്ക് അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചു. തുടർന്ന് നിരവധി ചിത്രങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ചു. നിർമ്മാതാവ് എബ്രഹാം മാത്യു ഭർത്താവാണ്