പട്ടാഭിരാമൻ

Pattabhiraman
Tagline: 
Iyer The Great
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 23 August, 2019

കണ്ണൻ താമരക്കുളവും ജയറാമും ഒരുമിക്കുന്ന ചിത്രം.

Pattabhiraman Official Trailer | Jayaram | Kannan Thamarakkulam | Abaam Movies