ആട്ടക്കഥ

Released
Aattakkadha (2013)
Alias: 
ചൊല്ലിയാട്ടം
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
137മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 24 May, 2013
ചിത്രീകരണം നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ: 
ഫ്രാൻസ്, ഷൊർണ്ണൂർ