Vasanthy Vengalil

Vasanthy Vengalil's picture

എന്റെ പ്രിയഗാനങ്ങൾ

 • പോക്കുവെയിൽ പൊന്നുരുകി

  പോക്കുവെയില്‍ പൊന്നുരുകി പുഴയില്‍ വീണു
  പൂക്കളായ് അലകളില്‍ ഒഴുകിപ്പോകെ...
  കണ്‍നിറയേ അതു കണ്ടു നിന്നു പോയ് നീ (2)
  നിന്റെ മണ്‍കുടം പുഴയിലൂടൊഴുകിപ്പോയിയി (2)

  പ്രാവിണകള്‍ കുറുകുന്ന കോവിലില്‍ വച്ചോ
  പാവലിന്നു നീര്‍ പകരും തൊടിയില്‍ വച്ചോ
  ആദ്യം, അന്നാദ്യം ഞാന്‍ കണ്ടു നിന്നെ.
  പാട്ടില്‍, ഈ പാട്ടില്‍
  നിന്നോര്‍മ്മകള്‍ മാത്രം...

  അഞ്ജനശ്രീതിലകം നിന്‍ നെറ്റിയില്‍ കണ്ടു.
  അഞ്ചിതതാരകള്‍ നിന്‍ മിഴിയില്‍ കണ്ടു
  രാത്രി ഈ രാത്രി, എന്നോമലെപ്പോലെ
  പാട്ടില്‍, ഈ പാട്ടില്‍
  നിന്നോര്‍മ്മകള്‍ മാത്രം...

 • ഏതോ നിദ്രതൻ

  ഏതോ നിദ്രതൻ പൊൻമയിൽപ്പീലിയിൽ
  ഏഴുവർണ്ണകളും നീർത്തി..
  തളിരിലത്തുമ്പിൽ നിന്നുതിരും
  മഴയുടെ ഏകാന്ത സംഗീതമായ്
  മൃദുപദമോടെ.. മധുമന്ത്രമോടെ..
  അന്നെന്നരികിൽ വന്നുവെന്നോ..
  എന്തേ ഞാനറിഞ്ഞീല... ഞാനറിഞ്ഞീല...

  ആ വഴിയോരത്ത് അന്നാർദ്രമാം സന്ധ്യയിൽ
  ആവണിപ്പൂവായ് നീ നിന്നുവെന്നോ...
  കുറുനിര തഴുകിയ കാറ്റിനോടന്നു നിൻ
  ഉള്ളം തുറന്നുവെന്നോ..
  അരുമയാൽ ആ മോഹ പൊൻതൂവലൊക്കെയും
  പ്രണയ നിലാവായ് കൊഴിഞ്ഞുവെന്നോ..
  എന്തേ ഞാനറിഞ്ഞീല... ഞാനറിഞ്ഞീല...

  (ഏതോ നിദ്രതൻ)

  ഈ മുളംതണ്ടിൽ ചുരന്നൊരെൻ പാട്ടുകൾ
  പാലാഴിയായ് നെഞ്ചിൽ നിറച്ചുവെന്നോ...
  അതിലൂറുമമൃതകണങ്ങൾ കോർത്തു നീ
  അന്നും കാത്തിരുന്നെന്നോ..
  അകതാരിൽ കുറുകിയ വെൺപ്രാക്കളൊക്കെയും
  അനുരാഗദൂതുമായ് പറന്നുവെന്നോ...
  എന്തേ ഞാനറിഞ്ഞീല... ഞാനറിഞ്ഞീല...

  (ഏതോ നിദ്രതൻ)

 • ആരെയും ഭാവഗായകനാക്കും

  ആരെയും ഭാവഗായകനാക്കും
  ആത്മസൌന്ദര്യമാണു നീ
  നമ്ര ശീർഷരായ് നില്പൂ നിന്മുന്നിൽ
   കമ്ര നക്ഷത്ര കന്യകൾ  (ആരെയും ഭാവഗായകനാക്കും )

  കിന്നരമണിത്തംബുരു മീട്ടി നിന്നെ വാഴ്ത്തുന്നു വാനവും
  മണ്ണിലെക്കിളിപ്പൈതലും മുളംതണ്ടിൽ മൂളുന്ന തെന്നലും
  ഇന്നിതാ നിൻ പ്രകീർത്തനം ഈ പ്രപഞ്ച ഹൃദയ വീണയിൽ
  (ആരെയും ഭാവഗായകനാക്കും )

  നിൻറെ ശാലീന മൌനമാകുമീപ്പൊന്മണിച്ചെപ്പിനുള്ളിലായ്)
  മൂടി വച്ച നിഗൂഢഭാവങ്ങൾ പൂക്കളായ് ശലഭങ്ങളായ്
  ഇന്നിതാ നൃത്തലോലരായ് ഈ പ്രപഞ്ച നടന വേദിയിൽ
  (ആരെയും ഭാവഗായകനാക്കും )

 • ഓർമ്മകൾ ഓടിക്കളിക്കുവാൻ (യുഗ്മഗാനം)

  ഓർമ്മകൾ ഓടിക്കളിക്കുവാനെത്തുന്നു
  മുറ്റത്തെ ചക്കര മാവിൻ ചുവട്ടിൽ
  മുറ്റത്തെ ചക്കര മാവിൻ ചുവട്ടിൽ

  ഓർമ്മകൾ ഓടിക്കളിക്കുവാനെത്തുന്നു
  മുറ്റത്തെ ചക്കര മാവിൻ ചുവട്ടിൽ
  മുറ്റത്തെ ചക്കര മാവിൻ ചുവട്ടിൽ
  ഓർമ്മകൾ ഓടിക്കളിക്കുവാനെത്തുന്നു
  മുറ്റത്തെ ചക്കര മാവിൻ ചുവട്ടിൽ
  മുറ്റത്തെ ചക്കര മാവിൻ ചുവട്ടിൽ

  കർക്കിടരാവിന്റെ കൽപ്പടവിൽ വന്നു
  കാലം കടലാസ്സുതോണി കളിച്ചു
  കർക്കിടരാവിന്റെ കൽപ്പടവിൽ വന്നു
  കാലം കടലാസ്സുതോണി കളിച്ചു
  രാവുവെളുക്കുവാൻ ചോരുന്ന കൂരയിൽ
  കൂനിയിരുന്നു ബാല്യം
  ഇന്നും ഓർമ്മകൾക്കെന്തുബാല്യം
  ഓർമ്മകൾ ഓടിക്കളിക്കുവാനെത്തുന്നു
  മുറ്റത്തെ ചക്കര മാവിൻ ചുവട്ടിൽ
  മുറ്റത്തെ ചക്കര മാവിൻ ചുവട്ടിൽ

  എന്നനുജത്തിയ്ക്കു പൂനിലാവിൽ നിന്നും
  പൊന്നിൻ ഉടയാട തീർത്തെടുത്തു
  എന്നനുജത്തിയ്ക്കു പൂനിലാവിൽ നിന്നും
  പൊന്നിൻ ഉടയാട തീർത്തെടുത്തു
  വാനിടം നക്ഷത്രവൈഢൂര്യരത്നത്താൽ
  മാല കൊരുക്കയല്ലേ
  എന്റെ ഓമനയ്ക്കിന്നു ചാർത്താൻ
  ഓർമ്മകൾ ഓടിക്കളിക്കുവാനെത്തുന്നു
  മുറ്റത്തെ ചക്കര മാവിൻ ചുവട്ടിൽ
  മുറ്റത്തെ ചക്കര മാവിൻ ചുവട്ടിൽ

Entries

Post datesort ascending
Lyric മകരം പിറന്നാരെ മാവു പൂത്തു വ്യാഴം, 29/10/2020 - 20:45
Lyric മകരം പിറന്നാരെ മാവു പൂത്തു വ്യാഴം, 29/10/2020 - 20:41
Lyric നിറയും പറ വെച്ച് ദീപം വെച്ച് വ്യാഴം, 29/10/2020 - 20:35
Lyric ആർത്തു വിളിക്കുന്ന് പുള്ളുവര് വ്യാഴം, 29/10/2020 - 20:30
Lyric പായമടഞ്ഞും മുറം മടഞ്ഞും വ്യാഴം, 29/10/2020 - 20:24
Lyric ആകാശം കടലാസാക്കീ വ്യാഴം, 29/10/2020 - 18:49
Artists നീന വേണുഗോപാൽ വ്യാഴം, 29/10/2020 - 18:39
Lyric ഒരു നാളുപൊലർന്നിട്ടൊരെ നട്ടുച്ചയ്ക്ക് Sat, 10/10/2020 - 15:10
Lyric കുങ്കുമമോ നിലാപ്പുഴയിൽ വ്യാഴം, 17/09/2020 - 12:28
Lyric കുറുമാലിക്കുന്നിന് മേലെ ബുധൻ, 16/09/2020 - 15:39
Lyric ഹാലെലുയ്യാ ഹല്ലെലുയ്യാ ദൈവത്തിനു സ്തോത്രം ചൊവ്വ, 21/07/2020 - 14:27
Lyric നാടെങ്ങ് കൂടെങ്ങ് പേരില്ല കാറ്റെ ബുധൻ, 15/07/2020 - 19:03
Lyric മാനസം തുഷാരം തൂവിടും സാരസം കിനാവോരം ബുധൻ, 15/07/2020 - 18:11
Lyric മാനം മുട്ടെ കെട്ടിപ്പൊക്കാം വിജ്ഞാന കൊട്ടാരങ്ങൾ ചൊവ്വ, 14/07/2020 - 19:03
Lyric കന്നിപ്പെണ്ണെ പെണ്ണെ നീ വാ ചൊവ്വ, 14/07/2020 - 11:39
Lyric യാമിനി നിലാവുലാവും ഗംഗയിൽ നനഞ്ഞു വാ ചൊവ്വ, 14/07/2020 - 11:25
Lyric ജാനെ മുജെ യെ ക്യാ ഹുവാ ചൊവ്വ, 14/07/2020 - 11:09
Lyric വൃന്ദാവനവഗീതം ഉണരുകയായി ബുധൻ, 24/06/2020 - 15:23
Lyric പത്മനാഭ പാഹി ദ്വിപപസാര ബുധൻ, 24/06/2020 - 15:12
Lyric കളങ്ങളിൽ കാണും രൂപം വ്യാഴം, 18/06/2020 - 20:54
Lyric മനസ്സിന്റെ ചരിവിൽ നിന്നുയരുന്നു വ്യാഴം, 18/06/2020 - 20:51
Lyric കൂടു വിട്ടു കൂടേറുന്നു വ്യാഴം, 18/06/2020 - 20:43
Lyric കളങ്ങളിൽ കാണും രൂപം വ്യാഴം, 18/06/2020 - 19:21
Lyric മാവേലി മന്നന്റെ വരവായി ബുധൻ, 17/06/2020 - 15:52
Lyric ഓലത്തുമ്പിൽ ഊഞ്ഞാലാ ബുധൻ, 17/06/2020 - 15:41
Lyric നാഗരാജന്റെ വരം കൊണ്ട് പാട് ബുധൻ, 17/06/2020 - 15:32
Lyric കിങ്ങിണി കെട്ടിയ ചിങ്ങക്കാറ്റേ ബുധൻ, 17/06/2020 - 15:06

എഡിറ്റിങ് ചരിത്രം

തലക്കെട്ട് സമയം ചെയ്തതു്
മകരം പിറന്നാരെ മാവു പൂത്തു വ്യാഴം, 29/10/2020 - 20:49
നിറയും പറ വെച്ച് ദീപം വെച്ച് വ്യാഴം, 29/10/2020 - 20:48
ആർത്തു വിളിക്കുന്ന് പുള്ളുവര് വ്യാഴം, 29/10/2020 - 20:47
മകരം പിറന്നാരെ മാവു പൂത്തു വ്യാഴം, 29/10/2020 - 20:45 വരികൾ ചേർത്തൂ..
മകരം പിറന്നാരെ മാവു പൂത്തു വ്യാഴം, 29/10/2020 - 20:45 വരികൾ ചേർത്തൂ..
മകരം പിറന്നാരെ മാവു പൂത്തു വ്യാഴം, 29/10/2020 - 20:41 വരികൾ ചേർത്തൂ..
മകരം പിറന്നാരെ മാവു പൂത്തു വ്യാഴം, 29/10/2020 - 20:41 വരികൾ ചേർത്തൂ..
നിറയും പറ വെച്ച് ദീപം വെച്ച് വ്യാഴം, 29/10/2020 - 20:35 വരികൾ ചേർത്തൂ..
നിറയും പറ വെച്ച് ദീപം വെച്ച് വ്യാഴം, 29/10/2020 - 20:35 വരികൾ ചേർത്തൂ..
ആർത്തു വിളിക്കുന്ന് പുള്ളുവര് വ്യാഴം, 29/10/2020 - 20:30 വരികൾ ചേർത്തൂ..
ആർത്തു വിളിക്കുന്ന് പുള്ളുവര് വ്യാഴം, 29/10/2020 - 20:30 വരികൾ ചേർത്തൂ..
പായമടഞ്ഞും മുറം മടഞ്ഞും വ്യാഴം, 29/10/2020 - 20:24 വരികൾ ചേർത്തൂ..
പായമടഞ്ഞും മുറം മടഞ്ഞും വ്യാഴം, 29/10/2020 - 20:24 വരികൾ ചേർത്തൂ..
ആകാശം കടലാസാക്കീ വ്യാഴം, 29/10/2020 - 18:49
ആകാശം കടലാസാക്കീ വ്യാഴം, 29/10/2020 - 18:49
ഒരു നാളുപൊലർന്നിട്ടൊരെ നട്ടുച്ചയ്ക്ക് Sat, 10/10/2020 - 15:10 പാട്ടിന്റെ വരികൾ ചേർത്തൂ..
ഒരു നാളുപൊലർന്നിട്ടൊരെ നട്ടുച്ചയ്ക്ക് Sat, 10/10/2020 - 15:10 പാട്ടിന്റെ വരികൾ ചേർത്തൂ..
കല്‍ക്കണ്ട മലയെ Sat, 19/09/2020 - 14:26 പുത്യ വിഡിയോ ചേർത്തൂ..
ചോക്കളേറ്റ് പോലെയുള്ളൊരീയുരുണ്ട Sat, 19/09/2020 - 14:22 വിഡിയോ ചേർത്തൂ..
ഇഷ്ടമല്ലേ ഇഷ്ടമല്ലേ Sat, 19/09/2020 - 14:19 വിഡിയൊ ചേർത്തൂ..
താമരയും സൂര്യനും Sat, 19/09/2020 - 14:15 വിഡിയോ ചേർത്തൂ..
അടിമുടി അണിഞ്ഞൊരുങ്ങി വെള്ളി, 18/09/2020 - 21:20 പുതിയ വിഡിയൊ ചേർത്തൂ..
കർപ്പൂരക്കുളിരണിയും വെള്ളി, 18/09/2020 - 21:17 വിഡിയോ ചേർത്തൂ..
അക്കാറ്റും പോയ് വെള്ളി, 18/09/2020 - 21:15 വിഡിയോ ചേർത്തൂ..
ഓർമ്മകൾ ഓർമ്മകൾ വെള്ളി, 18/09/2020 - 21:10 വിഡിയോ ചേർത്തൂ..
മറഞ്ഞു പോയതെന്തേ വെള്ളി, 18/09/2020 - 21:08 വിഡിയോ ചേർത്തൂ..
ചെമ്പൂവേ പൂവേ വെള്ളി, 18/09/2020 - 20:55 ഒറിജിനൽ വിഡിയോ ചേർത്തൂ..
കൊട്ടും കുഴൽ വിളി വെള്ളി, 18/09/2020 - 20:53 ഒറിജിനൽ വിഡിയോ ചേർത്തു..
ആറ്റിറമ്പിലെ കൊമ്പിലെ തത്തമ്മേ വെള്ളി, 18/09/2020 - 20:51 ഒറിജിനൽ വിഡിയോ ചേർത്തൂ..
മാരിക്കൂടിന്നുള്ളിൽ വെള്ളി, 18/09/2020 - 20:49 ഒറിജിനൽ വിഡിയോ ചേർത്തൂ..
ഞാറ്റുവേലക്കിളിയേ - F വെള്ളി, 18/09/2020 - 20:45 ഒറിജിനൽ വിഡിയോ ചേർത്തൂ..
ഞാറ്റുവേലക്കിളിയേ വെള്ളി, 18/09/2020 - 20:42
പൂമഞ്ഞിൻ കൂടാരത്തിൽ വെള്ളി, 18/09/2020 - 20:39 വിഡിയോ ചേർത്തൂ..
ഞാറ്റുവേലക്കിളിയേ വെള്ളി, 18/09/2020 - 20:32 വിഡിയോ ചേർത്തൂ..
അല്ലിമലർക്കാവിൽ പൂരം വെള്ളി, 18/09/2020 - 20:30 പുത്യ വിഡിയോ ചേർത്തൂ..
കമലദളം മിഴിയിൽ വെള്ളി, 18/09/2020 - 20:19 വിഡിയോ ചേർത്തൂ..
രഘുവംശപതേ പരിപാലയമാം വെള്ളി, 18/09/2020 - 19:50 വിഡിയോ ചേർത്തൂ..
ശ്രീ വിനായകം നമാമ്യഹം വെള്ളി, 18/09/2020 - 19:48 വിഡിയോ ചേർത്തൂ..
ധ്വനിപ്രസാദം നിറയും വെള്ളി, 18/09/2020 - 19:42
ദ്വനിപ്രസാദം നിറയും വെള്ളി, 18/09/2020 - 19:37 വിഡിയോ ചേർത്തൂ..
രാമകഥാഗാനലയം വെള്ളി, 18/09/2020 - 19:31 വിഡിയോ ചേർത്തൂ..
ഗോപാംഗനേ വെള്ളി, 18/09/2020 - 18:57 വിഡിയോ ചേർത്തൂ..
പൂവിനെ കണ്ടു ഞാൻ ചോദിച്ചു വെള്ളി, 18/09/2020 - 18:51 വിഡിയോ ചേർത്തൂ..
ഓർമ്മകൾ ഓടിക്കളിക്കുവാൻ (യുഗ്മഗാനം) വെള്ളി, 18/09/2020 - 18:46 വിഡിയോ ചേർത്തൂ..
ഓർമ്മകൾ ഓടിക്കളിക്കുവാനെത്തുന്നു വെള്ളി, 18/09/2020 - 18:38 വിഡിയോ ചേർത്തൂ..
എങ്ങിരുന്നാലും നിന്റെ വ്യാഴം, 17/09/2020 - 21:39
ഹൃദയവാഹിനീ ഒഴുകുന്നു നീ വ്യാഴം, 17/09/2020 - 21:25 വിഡിയോ പുതുക്കി..
ദേവിയേ ഭഗവതിയേ വ്യാഴം, 17/09/2020 - 21:17
അള്ളാവിൻ തിരുസഭയിൽ വ്യാഴം, 17/09/2020 - 21:13
ചാലക്കമ്പോളത്തിൽ വ്യാഴം, 17/09/2020 - 21:08

Pages