തുറുപ്പുഗുലാൻ

Released
Thuruppu Gulan (2006)
കഥാസന്ദർഭം: 

തന്റെ പഞ്ചനക്ഷത്ര ഹോട്ടലിന്റെ നടത്തിപ്പ് ഉണ്ണിത്താൻ എന്ന വിശ്വസ്ഥനെ ഏല്പിച്ച് വിദേശത്തേക്ക് പോയ മേനോൻ തിരികെ വരുമ്പോഴേക്കും താൻ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടതായി മനസിലാക്കുകയും കുഞ്ഞുമോൻ അയാളുടെ സഹായത്തിനായി എത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.

സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 14 April, 2006

thurupp gulan poster