രൗദ്രം

കഥാസന്ദർഭം: 

ഒരു പ്രമുഖ കഞ്ചാവ് കള്ളക്കടത്തുകാരാൻ കന്പിളികണ്ടം ജോസ് കൊച്ചിയിൽ വച്ച് ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ കൊല്ലപ്പെടുന്നു. സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രി അതന്വേഷിക്കാൻ അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മിഷണർ നരേന്ദ്രനെ നേരിട്ടു ചുമതലപ്പെടുത്തുന്നു. അന്വേഷിച് ഒരോ തുന്പുകൾ കണ്ടെതുന്പോൾ അവരെല്ലാം കൊല്ലപ്പെടുന്നു. ശത്രുക്കൾ പ്രമുഖർ, ശക്തരായവർ പണം കൊണ്ടും അധികാരം കൊണ്ടും. അവർക്കെതിരെയുള്ള നരേന്ദ്രന്റെ ധീരമായ പോരാട്ടം.

സംവിധാനം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
153മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 25 January, 2008