കണ്ടു കണ്ടറിഞ്ഞു

Kandu Kandarinju
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Saturday, 21 December, 1985

kandu kandarinju poster