ബാങ്കിങ്ങ് അവേഴ്സ് - 10 ടു 4

Banking Hours-10 to 4
കഥാസന്ദർഭം: 

കൊച്ചി നഗരത്തിലെ ഒരു ബാങ്കിൽ നടക്കുന്ന മോഷണ ശ്രമവും അതിനൊപ്പം ബാങ്കിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു കൊലപാതകവും ബാങ്കിങ്ങ് സമയത്തിനുള്ളിൽത്തന്നെ തീരുന്ന അന്വേഷണവും. ക്രൈം ത്രില്ലർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ സിനിമ.

തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
113മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 5 October, 2012

zkLHW44tAs0