സുമേഷ് - അമൽ

Sumesh - Amal
കഥ: 1
സംഭാഷണം: 1
തിരക്കഥ: 1

കെ മധു സംവിധാനം ചെയ്ത ‘ബാങ്കിങ്ങ് അവേഴ്സ്’ എന്ന സിനിമയുടെ തിരക്കഥാകൃത്തുക്കൾ