ആത്മകഥ

Aathmakatha
കഥാസന്ദർഭം: 

അന്ധനാണെങ്കിലും ശുഭാപ്തി വിശ്വാസിയായും കഠിനാധ്വാനിയുമായ കൊച്ചു ബേബിയുടെ ആത്മകഥ. അന്ധത സ്വപ്നം കാണാനും ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാനും മറ്റുള്ളവർക്കു സഹായമാകാനും ഒരു തടസ്സമല്ലെന്ന സന്ദേശമാണു സിനിമ നൽകുന്നത്.

സംവിധാനം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
134മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 20 August, 2010

LzCIKhenJ1w