വെള്ളരി പട്ടണം

Released
Vellari pattanam
കഥാസന്ദർഭം: 

പഞ്ചായത്തു തിരഞ്ഞെടുപ്പ്, സീറ്റിനു വേണ്ടിയുള്ള  ചേച്ചിയുടെയും അനിയൻ്റെയും വടംവലിയാകുന്നതാണ് സിനിമയുടെ പശ്ചാത്തലം.

സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
138മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 24 March, 2023