തമാശ

Released
Thamasha
തിരക്കഥ: 
സംവിധാനം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
120മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Wednesday, 5 June, 2019
ചിത്രീകരണം നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ: 
കുറ്റിപ്പുറം, പൊന്നാനി, തിരൂർ. പിന്നെ കൊച്ചിയിലെ ബിനാലെ വേദി

Thamaasha Movie | Official Trailer | Vinay Fort | Ashraf Hamza | Sameer Thahir

Thamaasha Movie | Official Teaser | Vinay Fort | Ashraf Hamza | Sameer Thahir