പുതിയ തീരങ്ങൾ

Released
Puthiya theerangal
കഥാസന്ദർഭം: 

കടലിൽ പോയി മീൻ പിടിച്ചു ജീവിക്കുന്ന അനാഥയായ താമര (നമിത പ്രമോദ്) എന്ന കൌമാരക്കാരിയുടെ ജീവിതവും അവളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് അച്ഛനെപ്പോലെ കടന്നുവരുന്ന കെ പി (നെടുമുടി വേണു) എന്ന വയസ്സന്റെ ദുരൂഹതകൾ നിറഞ്ഞ ജീവിതവും. ഒപ്പം താമരയെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒട്ടനവധി കടപ്പുറം നിവാസികളുടെ നിഷ്കളങ്കതയും സ്നേഹം നിറഞ്ഞതുമായ ജീവിതം.

നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 27 September, 2012
ചിത്രീകരണം നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ: 
ആലപ്പുഴ അർത്തുങ്കൽ കടപ്പുറം പരിസര പ്രദേശങ്ങൾ.

mm5p4vU8B3c