ഒരുനാൾ ഇന്നൊരു നാൾ

Released
Oru Naal Innoru Naal
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 12 September, 1985