ഒരു സി ബി ഐ ഡയറിക്കുറിപ്പ്

Released
Oru CBI Diarykkurippu
കഥാസന്ദർഭം: 

ഒരു വീട്ടമ്മയുടെ ദുരൂഹമരണം രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടലുകൾ കാരണം ആത്മഹത്യയായി എഴുതിത്തള്ളപ്പെടുന്നു. കോടതി ഇടപെടലിനെത്തുടർന്ന് അന്വേഷണം ഏറ്റെടുക്കുന്ന സിബിഐ ഓഫീസർ, താനാണ് കൊലയാളി എന്നു വിശ്വസിക്കുന്നയാളിനെപ്പോലും ഞെട്ടിക്കുന്ന രഹസ്യങ്ങൾ പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്നു.

തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 18 February, 1988