സുനിത പ്രൊഡക്ഷൻസ്

Title in English: 
Sunitha Productions

ബാനർ

സിനിമ സംവിധാനം വര്‍ഷം
ആർട്ടിസ്റ്റ് ശ്യാമപ്രസാദ് 2013
ആഗസ്റ്റ് 15 ഷാജി കൈലാസ് 2011
ഒരു ബ്ളാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് കുടുംബം ഷൈജു അന്തിക്കാട് 2009
കളേഴ്‌സ് രാജ്ബാബു 2009
രാവണൻ ജോജോ കെ വർഗീസ് 2006
ലോകനാഥൻ ഐ എ എസ് പി അനിൽ 2005
മാമ്പഴക്കാലം ജോഷി 2004
എഫ്. ഐ. ആർ. ഷാജി കൈലാസ് 1999
പല്ലാവൂർ ദേവനാരായണൻ വി എം വിനു 1999
വൃദ്ധന്മാരെ സൂക്ഷിക്കുക സുനിൽ 1995
കമ്മീഷണർ ഷാജി കൈലാസ് 1994
രുദ്രാക്ഷം ഷാജി കൈലാസ് 1994
ധ്രുവം ജോഷി 1993
പണ്ടു പണ്ടൊരു രാജകുമാരി വിജി തമ്പി 1992
സൂര്യഗായത്രി എസ് അനിൽ 1992
സൗഹൃദം ഷാജി കൈലാസ് 1991
കോട്ടയം കുഞ്ഞച്ചൻ ടി എസ് സുരേഷ് ബാബു 1990
ജാഗ്രത കെ മധു 1989
ആഗസ്റ്റ് 1 സിബി മലയിൽ 1988
ഒരു സി ബി ഐ ഡയറിക്കുറിപ്പ് കെ മധു 1988