ധ്രുവം

Released
Dhruvam (1993) (Malayalam Movie)
കഥാസന്ദർഭം: 

വധശിക്ഷയ്ക്കു വിധിക്കപ്പെട്ട ഹൈദർ മരയ്ക്കാർ എന്ന കൊടും കുറ്റവാളി, ശിക്ഷയിൽ നിന്നു രക്ഷപ്പെടാൻ  ആരാച്ചാരെ കൊല്ലുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ മെനയുമ്പോൾ, അയാളുടെ ശത്രുവായ നരസിംഹ മന്നാഡിയാർ കളത്തിലിറങ്ങുന്നു.

തിരക്കഥ: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Wednesday, 27 January, 1993

Dhruvam poster m3db