പി സി സോമൻ

P C Soman

മലയാളം ദൂരദർശന്റെ ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ അഭിനയ രംഗത്ത് നിറഞ്ഞു നിന്ന വ്യക്തി. അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ സംവിധാനം ചെയ്ത സിനിമകളിലൂടെ സോമൻ പ്രേക്ഷക ശ്രദ്ധ നേടി. അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണന്റെ തന്നെ സ്വയംവരം ആയിരുന്നു ആദ്യ സിനിമ. നാടക രംഗത്തും സജീവമായിരുന്ന ഇദ്ദേഹം 2021മാർച്ച് 26 ന് അന്തരിച്ചു.