ആഗസ്റ്റ് 1

Released
August 1
കഥാസന്ദർഭം: 

മുഖ്യമന്ത്രിയെ കൊല്ലാൻ എല്ലാ അടവും ചുവടും പയറ്റുന്ന കൊലയാളിയും അയാളെ പിടികൂടാൻ കച്ചകെട്ടിയിറങ്ങിയ പോലീസ് ഓഫീസറും.

തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 21 July, 1988