നത്തോലി ഒരു ചെറിയ മീനല്ല

Natholi Oru Cheriya Meenalla
കഥാസന്ദർഭം: 

നത്തോലി എന്നു വിളിപ്പേരുള്ള പ്രേം കൃഷ്ണൻ(ഫഹദ് ഫാസിൽ) എന്ന യുവാവിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ ജോലിയും ജീവിതവും. പ്രേം കൃഷ്ണൻ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സിനിമാതിരക്കഥയിലെ കഥാപാത്രങ്ങളും സംഭവങ്ങളും പ്രേമിന്റെ നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ നിന്നും പോകുന്നതും എഴുത്തും ജീവിതവും ഒന്നാകുന്നതുമായ സ്ഥിതിവിശേഷങ്ങൾ നർമ്മരൂപത്തിൽ.

സംവിധാനം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
118മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 8 February, 2013
ചിത്രീകരണം നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ: 
ആലുവ, അങ്കമാലി

B3y-hUo1ZhY