എ ബി സി ഡി

Released
A B C D (American Born Confused Desi)
കഥാസന്ദർഭം: 

അമേരിക്കയിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന രണ്ടു മലയാളികളായ ജോണിയും (ദുൽഖർ സൽമാൻ) കോരയും (ജേക്കബ് ഗ്രിഗറി) അമേരിക്കയിൽ ആഡംബര ജീവിതം നയിക്കുന്നതിനിടെ ജോണിയുടെ ഡാഡി ഐസക്കിന്റെ(ലാലു അലക്സ്) നിർദ്ദേശപ്രകാരം കേരളത്തിൽ വരികയും അമേരിക്കൻ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും തീർത്തും വ്യത്യസ്ഥമായ ജീവിതം നയിക്കേണ്ടിവരികയും സാമ്പത്തികവും ദുരിത സാഹചര്യങ്ങളാലും ബുദ്ധിമുട്ടുകയും പിന്നീട് ആഘോഷപൂർണ്ണം മാത്രമല്ല ജീവിതം എന്ന് തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് മുഖ്യപ്രമേയം.

നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
167മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 14 June, 2013
വെബ്സൈറ്റ്: 
http://abcdmovie.com/

wOBCutY-MFw