പാവങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങൾ

Paavangal Pennungal
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 7 September, 1973