ദീനദയാപരനേ എന്നുടെ

ദീനദയാപരനേ എന്നുടെ
മാനസ ദുഃഖം സഹിയാ
കോമള രൂപേ മനോഹാരിണി
തവരൂപമിദം മമ മനസാ..

കാണുന്നു ഞാന്‍

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
7
Average: 7 (1 vote)
deenadayaparane ennude

Additional Info

Year: 
1938
Lyrics Genre: 

അനുബന്ധവർത്തമാനം