രഘുകുല നായകനേ

രഘുകുല നായകനേ ശ്രീരാമചന്ദ്രാ
സങ്കട നാശകനേ സീതാപതേ
രഘുകുല നായകനേ ശ്രീരാമചന്ദ്രാ
സങ്കട നാശകനേ സീതാപതേ
ദുഷ്ട സംഹാരോ ശിഷ്ട പരിപാലനാ
നിത്യ നിരാമയനേ നിര്‍വ്വാണ ദാതാ

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
raghukula nayakane

Additional Info

Year: 
1938
Lyrics Genre: