പരമഗുരുവേ അഖിലപതിയേ

പരമഗുരുവേ അഖിലപതിയേ
നിഖിലലോകവും കരുണാരസത്താല്‍
ശ്രീകരതാക്കും കാരുണ്യമൂര്‍ത്തിയെ

[ഈ ഗാനത്തിന്റെ വരികൾ പൂർണ്ണമല്ല, നിങ്ങൾക്കറിയാമെങ്കിൽ ഇവിടെ ചേർക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ]

നിങ്ങളുടെ പ്രിയഗാനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ചേർക്കൂ: 
0
No votes yet
parama guruve

Additional Info

Year: 
1938
Lyrics Genre: