ട്രിവാൻഡ്രം ലോഡ്ജ്

Released
Trivandrum Lodge (Malayalam Movie)
കഥാസന്ദർഭം: 

കൊച്ചിയിലെ പുരാതനമായൊരു ട്രിവാൻഡ്രം ലോഡ് ജും അതിൽ അടങ്ങാത്ത ലൈംഗിക മോഹങ്ങളുമായി ജീവിക്കുന്ന ചില അന്തേവാസികളുടെ ജീവിതവും. സമ്പന്നയും വിവാഹമോചിതയുമായൊരു യുവതി അവർക്കിടയിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ബന്ധങ്ങളും, പൊരുത്തക്കേടുകളും.

തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
120മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 21 September, 2012

PhCR4jz3010