പുണ്യാളൻ അഗർബത്തീസ്

Punyalan Agarbathis
കഥാസന്ദർഭം: 

തൃശൂർക്കാരനായ ജോയ് താക്കോൽക്കാരനു (ജയസൂര്യ) ചന്ദനത്തിരി ബിസിനസ്സാണ്. തൃശൂർ ദേവസ്വത്തിൽ നിന്ന് ആനപ്പിണ്ഡം സംഘടിപ്പിച്ച് ചന്ദനത്തിരിയുണ്ടാക്കി ‘പുണ്യാളൻ അഗർബത്തീസ്’ എന്ന പേരിൽ ബിസിനസ്സ് നടത്തി പച്ചപിടിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് ജോയ് താക്കോൽക്കാരൻ. ജീവിതം ആഘോഷമാക്കി മാറ്റുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനും കൂടിയാണ് ജോയ്. കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ മുന്നിൽ ജോയ് താക്കോൽക്കാരൻ രണ്ടു കാര്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. അഗർബത്തീസ് ബിസിനസ്സ് വിജയിച്ചാൽ അംബാനിയുടെ ഭാര്യയെപ്പോലെ ജീവിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭ്രാന്തന്റെ ഭാര്യയെപ്പോലെ ജീവിക്കാം.
ജോയ് താക്കോൽക്കാരന്റെ ചന്ദനത്തിരി ബിസിനസ്സിന്റേയും പ്രതിബന്ധങ്ങളുടെയും രസകരമായ ആവിഷ്കാരമാണ് സിനിമ

റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 29 November, 2013
ചിത്രീകരണം നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ: 
തൃശൂർ

uz2TbNIFAwI