പാൽതു ജാൻവർ

Released
Palthu Janwar
Alias: 
Paalthu jaanwar
പാൽതു ജാൻവർ
കഥാസന്ദർഭം: 

അനിമേഷൻ സ്വപ്നം കണ്ട് വളർന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന് അച്ഛന്റെ മരണത്തോടെ കിട്ടിയ ലൈവ്സ്റ്റോക്ക് ഇൻസ്‌പെക്ടർ എന്ന ജോലി ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വരുകയും ആത്മാർഥതയില്ലാതെ  ഏറ്റെടുക്കുന്ന ജോലിയിൽ പറ്റുന്ന പാളിച്ചകൾ ഒരു മലയോരഗ്രാമത്തിലെ ഗ്രാമീണരുടെ വളർത്തുമൃഗങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പിനെ തന്നെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കഥ പറയുന്ന ചിത്രമാണ് പാൽതു ജാൻവർ.

സംവിധാനം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
117മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 2 September, 2022