ഇനിയും കഥ തുടരും

Released
Iniyum Kadha Thudarum (Malayalam Movie)
കഥാസന്ദർഭം: 

സത്യസന്ധനായ ഒരു കസ്റ്റംസ് ഓഫീസറും പ്രമുഖ കള്ളക്കടത്തുകാരനും തമ്മിലുള്ള 'യുദ്ധം' കള്ളക്കടത്തുകാരൻ്റെ കൊലപാതകത്തോടെ പുതിയ വഴിത്തിരിവിലെത്തുന്നു.

സംവിധാനം: