ഇഞ്ചക്കാടൻ മത്തായി ആൻഡ് സൺസ്

Released
Inchakkadan mathayi and sons
കഥാസന്ദർഭം: 

ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ കാരണം തന്റെ സഹോദരി വിവാഹം കഴിച്ച കുടുംബത്തിൽ കലഹം ഉണ്ടാക്കാനും അവിടത്തെ സന്തോഷവും സമാധാനവും ഇല്ലാതാക്കാനും തുനിഞ്ഞിറങ്ങിയ പെണ്ണ്. അവൾ തന്റെ ഉദ്യമത്തിൽ വിജയിച്ചോ ഇല്ലയോ എന്നതാണ് ഇഞ്ചക്കാടൻ മത്തായി പറയുന്ന കഥ

സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
125മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 12 February, 1993